ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีม่วงเหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่แดง