ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาค 1/2561
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราช
21 ก.ย. 61 งานเกษียณอายุราชการ
ลานหน้าเสาธง
20 ก.ย. 61 กิจกรรมคุณธรรมนำใจ ชั้น ป.3
ลานหน้าเสาธง
29 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 มหกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
สนามกีฬา
17 ส.ค. 61 สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ลานหน้าเสาธง
17 ส.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง วัดแสนสุขและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ท้องฟ้าจำลอง วัดแสนสุขและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
10 ส.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day
ลานหน้าเสาธง
08 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
สถานที่ จังหวัดภูเก็ต
03 ส.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
25 ก.ค. 61 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาตลาดน้ำสี่ภาค (นั่งรถไฟ)
สถานที่ ตลาดน้ำสี่ภาค จังหวัดชลบุรี
24 ก.ค. 61 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษาสวนเสือศรีราชา
สถานที่ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบกลางภาค
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
23 ก.ค. 61 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทัศนศึกษาอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยา
สถานที่ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยา จังหวัดชลบุรี
20 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สถานที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
20 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
20 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
20 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์
สถานที่ พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
สถานที่ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร
13 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาสวนสมุนไพร
สถานที่ จังหวัดระยอง
13 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอียง
สถานที่ จังหวัดชลบุรี
09 ก.ค. 61 ถึง 11 มิ.ย. 61 แข่งขันวิชาการระดับภาคจังหวัดระยอง
สถานที่ เทศบาลนครระยอง
01 ก.ค. 61 วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของท่านพระยาสุรศักดิ์มนตรี
สถานที่ เทศบาลเมืองศรีราชา
30 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวดมนต์เย็นงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
สถานที่ เทศบาลเมืองศรีราชา
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ
สถานที่ สนามกีฬาเทศบาล
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 กิจกรรรมธรรมทายาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สถานที่ วัดศรีมหาราชา
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
19 มิ.ย. 61 ถึง 21 มิ.ย. 61 แข่งขันวิชาการระดับเทศบาล
สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
15 มิ.ย. 61 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาเมืองจำลอง
สถานที่ เมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี
08 มิ.ย. 61 นักเรียนรับทุนวันพระครูโพธิ์
สถานที่ วัดราษฎร์นิยมธรรม
08 มิ.ย. 61 นักเรียนรับรางวัลความประพฤติดี ปี 2561
สถานที่ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 61 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
03 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ ลานหน้าเสาธง
28 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
16 พ.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561