ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นชั้นปีชายหญิงรวม
อนุบาลอ.16445109
อ.25856114
อ.3000
รวม122101223
ประถมศึกษาป.18555140
ป.28175156
ป.310085185
ป.48780167
ป.58591176
ป.69585180
รวม5334711,004
มัธยมศึกษาตอนต้นม.19860158
ม.28565150
ม.39269161
รวม275194469
รวมทั้งสิ้น9307661,696
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.91 KB