ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจิณารี ชมจินดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jinaree1@hotmail.com
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,11:45  อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ TSI ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.48 KB

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,11:45   อ่าน 64 ครั้ง