ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lookpoo16 @hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:53  อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:53   อ่าน 255 ครั้ง