ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิกร บุญไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rujikorn1@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,14:35  อ่าน 313 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,14:35   อ่าน 313 ครั้ง